bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Organizacja

Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka , powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Śląskiego. Dyrektor Ośrodka reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań, określonych przepisami prawa i statutem. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Ośrodka.Opublikował: Alina Pawlus
Publikacja dnia: 23.10.2013
Podpisał: Anna Konderla-Zając
Dokument z dnia: 21.10.2013
Dokument oglądany razy: 3 639