bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 nr 30 poz. 151 z późn.zm.), aktów wykonawczych oraz Statutu nadanego Uchwałą Nr IV/35/8/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22.04.2013r.

WORD w Bielsku Białej jest samorządową wojewódzką osobą prawną.

Siedzibą ośrodka jest miasto Bielsko Biała.

Nadzór nad WORD w Bielsku - Białej sprawuje Sejmik Województwa Ślaskiego.
Opublikował: Alina Pawlus
Publikacja dnia: 18.10.2013
Podpisał: Józef Sroka
Dokument z dnia: 27.09.2013
Dokument oglądany razy: 2 837